بررسي نماز خواندن و تاثير آن برکیفیت زندگی

نماز به قدری مهم است که قرآن بعد از ایمان آن را متذکر شده است ” یقیمون الصلوه ” از این جا به اهمیت نماز پی می بریم زیرا یکی از پایه های دین شمرده شده است ودر رأس همه عبادتها نماز است، اسلام بدون نمازهرگز معنایی ندارد، نماز خود سازی است که  قرآن عجیب درباره آن سخن می‌گوید: ” ای اهل ایمان!  از نماز استمداد کنید، اگر شما میخواهید در اجتماع یک مسلمان واقعی باشید و می‌خواهید یک مجاهد نیرومند باشید . باید نماز خوان خالص و مخلص باشید اهمیت نماز در جریان اجتماعی شدن نیز بسیار مهم است عمده ترین فریضه مذهبی که در فرآیند اجتماعی شدن .

جهت دریافت ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تهیه کننده: سجاد باری

تایید کننده مطلب: آقای سعد آبادی (دبیر)


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20